Kontaktid: +3725040260, produtsent(at)juhtimisaju.ee
Vaata Regio saadet
JuhtimisAju telemangu rahastab Ettevotluse Arendamise Sihtasutus
JuhtimisAju telemangu rahastatakse EL toukefondidest

Mis saates juhtus: Elisa osutus paremaks kraanivee propageerijaks

JuhtimisAju telemängu neljanda saate võitis Elisa võistkond koosseisus Jaanus Treilmann, Martin Bahovski ja Andrus Kaarelson.

JuhtimisAju oli sedapuhku kutsutud AS-i Tallinna Vesi, kus kommunikatsioonijuht Reigo Marosov andis ülesande, et kaks võistkonda saaksid arutada joogivee üle. Kui mitmetes New Yorgi prestii˛setes söögikohtades on erinevatel kaalutlustel loobutud pudelivee pakkumisest kraanivee kasuks, siis Eestis eelistavad kliendid endiselt pigem pudelisse villitud vett.

Argumente kraanivee kasuks on mitmeid:

1) Kraanivee kvaliteet on Tallinnas oluliselt paranenud. Kui veel 2003. aastal vastas see 65% ulatuses EL-i normidele, siis tänaseks on 98% vastav, kusjuures EL nõuab 95%-st taset. Veetorusid pestakse regulaarselt survepesuautodega ning igal aastal teostatakse kõikjal linnas enam kui 80000 kontrollanalüüsi. Seetõttu on vee kvaliteet võrreldav pudelis müüdavaga.
2) Hinnavahe - kraanivesi on ca 500 korda odavam kui pudelisse villitud vesi.
3) Mis peamine, kraanivesi ei kahjusta keskkonda, kuna ei vaja naftast valmistatavaid plastpudeleid, ressursimahukat transporti ega ohtralt reklaami. Ühtlasi on pudelite koju tassimine ja seejärel taaraautomaatidesse tagastamine märkimisväärne ajakulu meile kõigile.
4) Maitse erinevus on vähene. Kui mõne aasta eest kasutati veel vee puhastamiseks kloori, siis nüüdseks on see asendatud osooniga, mis on maitsetu ja lõhnatu. Pisut kloori lisatakse torude korrosiooni vastu alles lõpptöötlemisel, kuid kodus, söögikohas või kontoris saab selle maitset märkimisväärselt vähendada lihtsa söefiltriga.

Niisiis arutasidki võistkonnad, et miks hoolimata palju paremast kvaliteedist, keskkonnasõbralikkusest ja hinnast pole meie inimesed kuigi innukad kraanivett joogiks tarbima.

Elisa tiim - Jaanus Treilmann, Martin Bahovski ja Andrus Kaarelson

Exacti tiim koosseisus Rode Luhaäär, Eva Eldermann ja Lars Hion

Exacti võistkond koosseisus Lars Hion, Eva Eldermann ja Rode Luhaäär võtsid põhilise tähelepanu alla vee kvaliteedi. Nad uurisid tähelepanelikult osoneerimisprotsessi, külastasid laborit, selgitasid torude puhastamise eripärasid ja analüüsisid, et mil viisil on vee kvaliteedi parandamisse seni investeeritud. Peale seda otsustasid nad koostada ettekande, kus panid põhirõhu maineprojektile. Nad argumenteerisid, et põhiliselt tuleks keskenduda väikese kulukusega mainekampaaniale, mille raames hakatakse inimeste arusaama keskkonnateadlikkusest, hoolivusest ja vastutustundest teadlikult kujundama. Sihiks on kasvatada teadlikum ja säästlikum tarbija. Ühtlasi soovitasid nad ka Eestis propageerida erinevates söögikohtades kraanivee joomist.

Elisa tiim võttis fookusesse kohe reklaamistrateegia ja võimalike investeeringute tulukuse. Nad täpsustasid, et joogivee osakaal moodustaks kuni 2 protsenti kogu Tallinna Vee aastasest veemüügist ning seetõttu tähendaks tarbimise suurenemine kuni ca 5-miljoni kroonist lisatulu aastas. Sellest johtuvalt tegid nad ajurünnaku, mille käigus proovisid leida võimalusi lisatoodete-teenuste pakkumist, mis mahuksid sellesse eelarvesse. Arutelus sündisid järgmised ideed: müüa koolidesse ja kontoritesse joogivee lisandväärtust tõstvaid seadmeid: ionisaatorid, gaseerijad, jahutajad; vermida kodukasutajate jaoks vee puhastamiseks Tallinna Vee hõbemünte; müüa maitse- ja mineraalisegusid, mida oleks lihtne kraaniveele lisada.

Kõik võistlejad käisid vahepalana ka erinevate veeliikide pimetestimisel, kus 6-st osalejast viis tundis kraanivee ära. Kraanivesi sai seejuures maitseomadustelt valdavalt kõrgemaid hinnanguid.

ˇürii koosseisus Peeter Võrk, Rein Riisalu ja Reigo Marosov täpsustasid, et kuidas kommunikatsioon üles ehitada ja mil viisil kraanivett brändida. Lõpuks tehti otsus: häältega 2:1 osutus võitjaks Elisa, kes liigub edasi veerandfinaali.

Huvilistel, kes soovivad ülesandele kaasa mõtiskleda, on võimalik vaadata AS-i Tallinna Vesi saadet internetist ja tõmmata alla mõlema võistkonna esitlused siit:
- Elisa esitlus (ppt)
- Exact esitlus (ppt)

Järgmisel reedel läheme külla IT Kolled˛isse, kus on võistlustules Arengufond ja ERI Kinnisvara. Uurime rakenduskõrgkooli juhtimise eripärasid ja mõtleme, kuidas haridust eksportida.

Ootame juhtimishuvilisi taas JuhtimisAju jälgima Eesti Televisioonis reedel kell 19.30, kordusega esmaspäeval kell 13.25 ja ETV2-s kell 17.00.


Mis saates juhtus: Püssirohukelder sai JuhtimisAju veerandfinaali

Regios toimunud JuhtimisAju saate võitis Püssirohukeldri võistkond koosseisus Priit Reiman, Kairit Reiman ja Arno Lainemäe.

Regios andis juhataja Teet Jagomägi võistkondadele ülesandeks välja mõelda, et kuidas juurutada töövaba päeva paremini. Võttes eeskujuks Google'i ja 3M'i, on ka Regios töötajatel lubatud igas kuus võtta üks päev, mille raames nad saavad küll palka, kuid tavapärases mõistes töökohustusi täitma ei pea. Sel päeval lubatakse töötajatel tegeleda asjadega, mis neile endile huvi pakuvad ja rõõmu valmistavad. Algatuse eesmärk on võimaldada töötajatel seeläbi paremini luua uuenduslikke vahvaid asju, millest firmalgi kasu oleks.

Teet selgitas ise tööpäeva olemust alljärgnevalt: "Vaba tööpäev ei ole mõeldud klientidele mahamüüdud või Regio sisemiste asjade tegemiseks. See on VABA - tee, mida ammu oled teha tahtnud! Samas on see tööpäev. 8 tundi rannavollet on OK ainult tingimusel, kui samal ajal mõttetööd tegid. Tingimus on, et annad teistele teada, et mida vabal tööpäeval tegid. Vaba tööpäev peab olema mõnus, aga ka viljakas."

Püssirohukeldri tiim - Arno Lainemäe, Kairit Reiman, Priit Reiman

Tartu Ülikooli Raamatukogu tiim koosseisus Anneli Sepp, Olga Einasto, Martin Hallik

Kuigi töövaba päev viidi sisse juba paari aasta eest, on seda seni kasutanud vaid üksikud töötajad. Niisiis oli ülesanne võistkondadele: "Uurige - kas seda üleüldse tarvis läheb?" Kui vastus on positiivne, siis tuleb välja mõelda, et mida on tehtud on juurutamisel seni valesti ja mida võiks parandada. Ühtlasi tõdes Teet, et ega ta isegi pole olnud oma kolleegidele selle kasutamise osas eeskujuks.

Tartu Ülikooli Raamatukogu võistkond koosseisus Martin Hallik, Olga Einasto ja Anneli Sepp vestlesid kõigepealt Regio personalijuhiga. Nad uurisid, et kuna ideede väljamõtlemine võib tihti võtta kauem kui kuus vaid üks päev, siis uurisid nad, et kas üksikute päevade kombineerimine annaks töötajatele rohkem ideid. Ühtlasi uurisid nad regiolastelt, et kas vabal tööpäeval välja mõeldud ideede teostamise jaoks ikka vahendeid antakse.

Püssirohukeldri tiimi liikmed alustasid Regio töötajatega vestlemisest ja jõudsid peagi järeldusele, et seni pole mitmed töötajad töövaba päeva pidanud vajalikuks, sest uute asjade väljamõtlemisega võib tegeleda ka ilma spetsiaalse päevata. Samas tõdesid mitmed vestluskaaslased, et nende jaoks tekitab probleeme ka väljamõeldud ideede osas aru andmine. Niisiis otsustasid nad mõelda välja mängulise idee, kuidas päeva paremini populariseerida.

ˇürii koosseisus Kaido Väljaots, Maaja Vadi ja Teet Jagomägi kuulasid muigel suul kui Ülikooli Raamatukogu kutsus Regio töötajaid enda juurde töövaba päeva pidama. Samuti oli mõnusat fantaasiat kasutanud Püssirohukelder, kes oli välja mõelnud "Regio Lennuklubi" programmi, et töövaba päeva juurutamist populariseerida.

Huvilistel, kes soovivad ülesandele kaasa mõtiskleda, on võimalik vaadata Regio saadet internetist ja tõmmata alla mõlema võistkonna esitlused siit:
- Tartu Ülikooli raamatukogu esitlus (ppt)
- Püssirohukeldri esitlus (ppt)

Järgmisel reedel läheme külla AS-i Tallinna Vesi, kus on võistlustules Elisa ja Exact. Uurime infrastruktuurifirma juhtimise eripärasid, võrdleme kraanivee kvaliteeti pudeliveega ja mõtleme, kuidas veenda inimesi rohkem keskkonnasõbralikumat kraanivett jooma.

Ootame juhtimishuvilisi taas JuhtimisAju jälgima Eesti Televisioonis reedel kell 19.30, kordusega esmaspäeval kell 13.25 ja ETV2-s kell 17.00.


Mis saates juhtus: Nõo Lihatööstus võitis Regiot

13.02.2009

ETV JuhtimisAju telemängu Estiko Plastari saatest liikus veerandfinaali Nõo Lihatööstuse tiim koosseisus Ragnar Loova, Marek Laanbek ja Simmo Kruustük.

Estiko Plastaris andis juhataja Triin Anette Kaasik võistkondadele ülesande aidata välja mõelda, et kuidas tänases majandussituatsioonis, kus nii tellimuste arv kui ka kogus on vähenemas, kulusid vähendada ja tulusid suurendada.

Nõo Lihatööstuse tiim - Ragnar Loova, Marek Laanbek ja Simmo Kruustük

Regio võistkond - Tõnu Randaru, Kalev Koppel ja Anne Jääger

Nõo Lihatööstus võttis helikopterivaate ja proovis üldistatult jälgida, et missugused on peamised aspektid, mis täna kulusid suurendavad ja tulusid vähendavad. Nad uurisid võimalusi kliente segmenteerida ning leidsid vestluste käigus, et põhiliselt tuleks keskenduda pakendite pakkumisele toiduainetetööstustele. Nad leidsid ühtlasi, et kuna toorainekulul on väga suur osakaal, siis eriti ei ole võimalik tootmises kulusid kokku hoida. Niisiis otsisid nad lahendusi peamiselt müügitöö suurendamisest ja pakkusid välja ka ekspordivõimaluste täiendamise.

Regio võistkond, koosseisus Tõnu Randaru, Kalev Koppel ja Anne Jääger olid oma lahenduses konkreetsemad. Nemad hakkasid kinni faktist, et üheks suurimaks Estiko Plastari kuluallikaks on kileekstruuderite seadistamisega seonduvad kulud. Kuna tellimused on vähenenud ja väiksemaks muutunud, siis on nende osakaal firma üldkuludest samuti tõusnud. Kuna suurim kilemasin on sageli ilma tööta, siis arutasid nad põhjalikult võimaluse üle, et võib-olla maksaks sellest hoopis loobuda. Saades tootmisest ja müügist tänaste tellimuste ja prognooside kohta erinevat infot, otsustasid nad rõhutada, et ka koostööd tootmise ning müügiosakonna vahel maksaks tõhustada. Lõpliku ideena pakkusid nad välja ka müügimeeskonna boonused sarnaste tellimuste kojutoomise eest.

ˇürii - koosseisus Triin Anette Kaasik, Maaja Vadi ja Egert Valmra vaidlesid esitluste üle ning nende lõplik otsus oli napp. Häältega 2:1 võitis Nõo Lihatööstus. ˇürii lõplikul hinnangul oli Nõo tiim täpsem kui nad soovitasid rohkem keskenduda müügi- ja eksporditegevusele. Nõo liigub teisena edasi veerandfinaali.

Huvilistel, kes soovivad ülesandele kaasa mõtiskleda, on võimalik vaadata Estiko Plastari saadet internetist ja tõmmata alla mõlema võistkonna esitlused siit:
- Nõo Lihatööstuse esitlus (ppt)
- Regio esitlus (ppt)

Järgmisel reedel läheme külla Regiosse, kus tuleb mõelda tõeliselt innovatiivse tööpraktika peale - töövabadele päevadele. Võistlevad Tartu Ülikooli Raamatukogu ja Püssirohukelder. Ootame juhtimishuvilisi taas JuhtimisAju jälgima Eesti Televisioonis reedel kell 19.30, kordusega esmaspäeval kell 13.25 ja ETV2-s kell 17.00.

Need, kes soovivad ise võistlustulle asuda või kutsuda JuhtimisAju võttegruppi enda firmasse juhtimisülesandeid lahendama, võivad meiega ühendust võtta e-posti teel produtsent (ät) juhtimisaju.ee


Mis saates juhtus: Kalevi Sokolaadivabrik pääses esimesena edasi

06.02.2009

ETV JuhtimisAju telemängu esimesest saatest pääses veerandfinaali Kalevi Šokolaadivabriku võistkond koosseisus Kärt Kirso, Hardo Reinike ja  Kristel Männik.

Kaks võistkonda olid saabunud Eesti Posti, kus juhatuse esimees Ahti Kallaste andis neile ülesandeks mõelda, et mil viisil tänases majandusolukorras postiteenuste mahtu kasvatada. Eesti Posti juhtide jaoks on tänane situatsioon eriti keeruline, sest märtsi lõpust avaneb Eesti postiturg ka teiste riikide konkurentidele.

Büroomaailma tiim koosseisus Margus Ross, Kristine Ross ja Jüri Ross

Kalevi Šokolaadivabriku võistkond koosseisus Kärt Kirso, Hardo Reinike ja  Kristel Männik

Büroomaailma võistkond, kuhu kuulusid Jüri Ross koos Margus Rossi ja Kristine Rossiga, võtsid alguses mõtisklusteks aja maha, et otsida ideid tulude suurendamiseks. Vestluste käigus Eesti Posti töötajatega leidsid nad, et tuleb teha valik. Iga tulude suurendamise algatus nõuab teatavasti alustuseks vahendeid. Kuna ressursse pole piisavalt, siis otsustasid nad keskenduda kõige suurema potentsiaaliga äriklientide segmendile.

Kalevi tiim alustas oma otsinguid võimalikest sihtturunduse projektidest. Nad leidsid, et kuna postiljonid on kontaktis paljude potentsiaalsete klientidega, siis on Postil võimalik lihtsalt üles ehitada Eesti suurim ja põhjalikem klientide andmebaas. Teavad ju postiljonid kõige paremini, kus peres on koer või kes oleks huvitatud uuest autost. Nende teadmiste põhjal oleks lihtne koostada kõrge tulukusega suunatud müügikampaaniaid, mida kaubapakkujatele reklaamida. Oma arutelu lõpuks otsustasid nad oma esitlusse samuti lisada ka äriklientide teema.

ˇürii koosseisus Aavo Kärmas, Peeter Võrk ja Egert Valmra leidsid peale esitluste kuulamist, et sedapuhku oli põhjalikuma ja realistlikuma tegevuskavaga välja tulnud Kalevi võistkond. Niisiis liiguvadki nad edasi veerandfinaali.

Huvilistel, kes soovivad ülesandele kaasa mõtiskleda, on võimalik vaadata saadet internetist ja tõmmata alla mõlema võistkonna esitlused siit:
- Büroomaailma esitlus (ppt)
- Kalevi esitlus (ppt)

Vähem kui nädala pärast läheme külla Estiko Plastarisse, kus tuleb majanduslanguses mõelda müügi suurendamise võimaluste peale. Võistlustulle asuvad Nõo Lihatööstus ja Regio. Ootame juhtimishuvilisi taas JuhtimisAju jälgima Eesti Televisioonis reedel kell 19.30, kordusega esmaspäeval kell 13.25 ja ETV2-s kell 17.00.

Need, kes soovivad ise võistlustulle asuda või kutsuda JuhtimisAju võttegruppi enda firmasse juhtimisülesandeid lahendama, võivad meiega ühendust võtta e-posti teel produtsent (ät) juhtimisaju.ee


First Page Previous Page Page 4 / 4 (13 - 16 of 16 Total)