Kontaktid: +3725040260, produtsent(at)juhtimisaju.ee
Vaata Regio saadet
JuhtimisAju telemangu rahastab Ettevotluse Arendamise Sihtasutus
JuhtimisAju telemangu rahastatakse EL toukefondidest
Mis saates juhtus

Mis saates juhtus: JuhtimisAju kokkuvõtlik saade Elisas

JuhtimisAju telemängu 2009. hooaja võitis Elisa tiim koosseisus Martin Bahovski, Jaanus Treilmann ja Andrus Kaarelson, kes said auhinnaks innovatsioonireisi Singapuri. Nad külastavad sealseid kõige uuenduslikumaid firmasid, et näha kuidas näeb välja juhtimine maakera kuklapoolel.

Enne kui nad lennukisse astuvad, käisime hooaja lõbusas lõpusaates Elisa tiimil külas, tutvusime nende igapäevatööga ja ühtlasi pöörasime rollid tagurpidi - nad andsid juhtimisülesande senistele tarkadele. Niisiis sai näha, kas Peeter Võrk, Rein Riisalu ja Kaido Väljaots said hakkama, kui peavad ise juhtimisprobleeme lahendama.

Elisa juhatuse esimees Sami Seppänen andis tarkade kogule ülesandeks välja mõelda: "Mida uut peaks Elisa pakkuma äriklientidele?"

Vestluses juhatuse liikme Andrus Hiiepuuga uurisid konsultandid, et mis on mobiiliäris viimaste aastate vältel uut sündinud. Selgus, et ühest küljest võimaldab tehnoloogia areng läbi kiiremate internetiühenduste pakkuda uusi teenuseid. Kui erasektorile annab see võimalusi suunduda infotainment ärisse - et informatsiooni ja meelelahutust üheaegselt anda, siis ärisektoris saab nende produktiivsuse suurendamiseks pakkuda internetiüleseid äritarkvara lahendusi. Paraku on Software as Service (SaS) veel suuresti tootearenduse faasis, mistõttu reaalseid teenuseid veel ei eksisteeri. Lisaks lubavad mobiilsed lahendused täna pakkuda liikuvaid teenuseid, mis võimaldavad ka ettevõttest kaugemal olles püsida otseühenduses firma infosüsteemidega. Lisaks pakub ärivõimalusi ka Web 2.0 kontseptsioon, mis on suunanud mitmed firmad blogide või võrgustike maailma. Kaido Väljaotsa küsimusele vastas Hiiepuu, et täna veel televisiooni ei pakuta, kuid selle suunas tehakse tööd.

Seejärel uurisid ˛ürii liikmed äriklientide osakonna juhatajalt Martin Bahovskilt äriklientide profiili kohta. Selgus, et seoses suurkliendi soodustustega on küll väikekliendid kasumlikumad, kuid mõlemat tüüpi klientidega maksab aktiivselt tegeleda. Suurklientidele on võimalik pakkuda neile kujundatud suuremaid lahendusi, mis lahendavad nende probleeme - nt. kuidas tekitada turvaline võrk firmale, millel on palju erinevaid harukontoreid. Väikeklientidega tuleb aga rohkem pakkuda nõustamist.

Lõpuks vestlesid ˛ürii liikmed tooteturunduse osakonna juhataja Meelis Miguriga. Nad uurisid, et mis liiki teenuseid täna kliendid ootavad. Selgus, et põhiline soov on saada integreeritud lahendusi - mis võimaldaks klientidel samu võimalusi kasutada nii kodus, töö kui töökohalt eemal.

 

Võistlustules olid ˛ürii liikmed Peeter Võrk, Kaido Väljaots ja Rein Riisalu

Nende ettekannet hindasid Sami Seppänen, Jaanus Treilmann, Martin Bahovski ja Andrus Kaarelson

Lahenduseks pakkusid ˛ürii liikmed välja, et Elisal tuleks keskenduda kliendirahulolu-liidri positsioonile ja proovida leida täiendavaid võimalusi, kuidas äriklientide töötajad suunata samuti Elisa klientideks. Lisaks pakkusid nad välja idee keskenduda tarkvara rendi teenustele ja harida klienti tuginedes postulaadile: mida haritum on klient, seda rohkem tulu ta toob.

Peale konsultantide ettekannet esitasid Elisa juhatuse esimees Sami Seppänen ja võitjatiimi liikmed Martin Bahovski, Jaanus Treilmann ja Andrus Kaarelson konsultantidele täpsustavaid küsimusi ja lõpuks tunnistasid, et said nende ettekandest ühe väga hea idee ja kaks tubli ideed.

Kõik kes soovivad ülesandele kaasa mõtiskleda võivad vaadata saadet internetist selle lingi alt: http://www.juhtimisaju.ee/Link-16.html
ja tõmmata alla ˛ürii esindajate esitluse siit: (ppt)

JuhtimisAju telemängu võitjameeskond astub juba täna lennukisse, et sõita Singapuri oma auhinnareisi nautima.

Kes soovivad JuhtimisAju telemängus järgmisel aastal kaasa lüüa, need võivad ühendust võtta meie kodulehekülje kontaktidel. Otsime nii uusi võistkondi kui ka firmasid, kus juhtimisülesandeid lahendada: http://www.juhtimisaju.ee/Page-1.html