Kontaktid: +3725040260, produtsent(at)juhtimisaju.ee
Vaata Regio saadet
JuhtimisAju telemangu rahastab Ettevotluse Arendamise Sihtasutus
JuhtimisAju telemangu rahastatakse EL toukefondidest
Mis saates juhtus

Mis saates juhtus: Rahvusraamatukogu poolfinaali võitis If Eesti Kindlustus

JuhtimisAju telemängu Rahvusraamatukogus võitis If Eesti Kindlustuse tiim koosseisus Rita Rubin, Merko Kimsto ja Ülle Tooming. Nad liiguvad reedel finaalsaatesse võistlema saatesarja peaauhinna - Singapuri-reisi pärast.

Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo selgitas, et nende senine aktiivne teadus- ja arendustegevus ning teenused on suunatud peamiselt tudengitele, avalikule sektorile ja juristidele. Niisiis said võistkonnad ülesandeks välja mõelda, et milliseid teenuseid võiks Rahvusraamatukogu hakata tänases majandussituatsioonis oma olemasolevate inforessursside baasilt pakkuma ettevõtjatele?

Nõo Lihatööstuse tiim koosseisus Simmo Kruustük, Marek Laanbek ja Ragnar Loova alustasid oma vestlusi turundusjuht Triin Soonest. Kuna riik on panustanud suurel hulgal ressursse hankimaks raamatukogule palju erineval kujul infot, siis oleks rohkem kasu kui rohkem ettevõtjatest lugejaid käiks neid kasutamas. Kuna Rahvusraamatukogu ei paku spetsiaalselt ettevõtja jaoks valmis pakendatud infoteenuseid, siis paljuski sõltub see ettevõtja enda aktiivsest soovist mingeid teenuseid saada. Lisaks selgitas ta, et prioriteediks on ka e-raamatukogu väljaarendamine, et pakkuda infoteenuseid interneti kaudu. Seejärel vestlesid nad kogude arenduse osakonna juhataja Ülle Talihärmiga. Küsimusele, et kas on olemas keegi, kes konkreetse ettevõtja sooviga hakkaks ka tegelema vastas ta - juhul kui lugemissaali tulla, siis on võimalik soovi korral vestelda otse kogude täiendaja või otsuse tegijaga, kelle kaudu on võimalik koostööd lähemalt teha. Järgmiseks kohtusid nad tehnoloogiadirektor Mihkel Reialiga kes selgitas, et kuna kättesaadavat infot on tohutu hulk, siis raamatukogu peamine abi peaks olema info süstematiseerimine ja lihtsamalt kättesaadavaks tegemine. Lõpuks selgitas e-teenuste peaspetsialist Kristina Rood, et täna pole otseselt olemas ühest kõikehõlmavat e-teenust ettevõtjatele. Et palju sõltub sellest, kas tegemist on alustava või tegutseva ettevõtjaga. Aga et lugeja küsimustele vastatakse 24 tunni jooksul ja kui kellelgi on konkreetne valdkondlik huvi mingi asja vastu, siis saab sel puhul vastavalt vajadusele ja võimalustele see kohe lahendatud.

If Eesti Kindlustuse esimeseks vestluspartneriks oli majandus- ja poliitikainfo töörühma juht Kristiina Jaansen, kes selgitas, et täna on ettevõtetele pakutavaks informatsiooniks põhiliselt raamatukogus olevad raamatud ja teadusinfo olemasolevastes andmebaasides, mida on võimalik kasutada raamatukogus koha peal. Ta lisas, et võimalusi mitmeid ja ettevõtjatel oleks kõige lihtsam tulla kohale ja ise vaadata, mida pakutakse. Seejärel vestlesid nemadki Mihkel Reialiga, kes kommenteeris, et e-raamatukogus on võimalik ligi pääseda nii algallikate elektroonilistele versioonidele kui ka andmebaasikirjetele. Turundusjuht Triin Soonelt uurisid nad, et kas on võimalik ka juriidilistele isikutele kasutusõigusi anda - vastus oli, et kuigi seda pole veel täna tehtud, siis põhimõtteliselt oleks see võimalik. Ühtlasi selgitas Soone, et Rahvusraamatukogu väljastab igakuist valdkondlikku uudiskirja. Vestluses teadus- ja arenduskeskuse juhataja asetäitja Hela Ojasaarega selgus, et Rahvusraamatukogu pakub kõigile huvilistele infopädevuse koolitusi, kus õpetatakse inimesi oskuslikumalt kasutama nii interneti kui raamatukogude andmebaaside võimalusi.

If Eesti Kindlustuse võistkond: Rita Rubin, Ülle Tooming ja Merko Kimsto

Nõo Lihatööstuse võistkond: Simmo Kruustük, Marek Laanbek ja Ragnar Loova

Nõo Lihatööstus pakkus oma lahenduskäigus välja, et Rahvusraamatukogul on täna olemas kõik vajalikud ressursid selleks, et pakkuda kvaliteetseid teenuseid ettevõtetele, kuid seni on oldud pigem passiivne lugejate teenindaja. Selle asemel tuleb võtta aktiivselt teema haldamine kätte, teha teadlikku PR-tegevust ning hakata ise otsima võimalusi, kuidas konkreetsete ettevõtjate infovajadusi rahuldada.

If Eesti Kindlustus soovitas keskenduda rohkem e-raamatukogu täiendavale arendamisele ja soovitas võimaldada juriidilistel isikutel kasutajaks registreeruda. Ühtlasi soovitasid nad pakendada majandusinfot täpsemate valdkondade kaupa. Lisaks soovitasid nad pakkuda aktiivsemalt välja infootsingute kasutajakoolitust ettevõtjate enda juures ja teha koostööd EASiga.

ˇürii koosseisus Janne Andresoo, Triin Soone ja Milvi Tepp esitas täpsustavaid küsimusi ja leidis lõpuks, et sobivama lahenduse pakkus välja If Eesti Kindlustus.
Kõik kes soovivad ülesandele kaasa mõtiskleda võivad vaadata saadet internetist selle lingi alt: http://www.juhtimisaju.ee/Link-14.html
ja tõmmata alla mõlema võistkonna esitlused siit:
- Nõo Lihatööstuse esitlus (ppt)
- If Eesti Kindlustuse esitlus (ppt)

JuhtimisAju finaalsaade toimub nädala pärast, mil lahendatakse Elioni ülesannet. Võistlustules on If Eesti Kindlustus ja Elisa. Finaalsaate võitja sõidab nädalasele auhinnareisile Singapuri, kus tutvutakse innovaatiliste firmade juhtimisega maakera kuklapoolel.

Vaata JuhtimisAju ETV-s reedeti kell 19.30, kordusega esmaspäeval kell 13.30 ja ETV2-s kell 17.00.