Kontaktid: +3725040260, produtsent(at)juhtimisaju.ee
Vaata Regio saadet
JuhtimisAju telemangu rahastab Ettevotluse Arendamise Sihtasutus
JuhtimisAju telemangu rahastatakse EL toukefondidest
Mis saates juhtus

Mis saates juhtus: JuhtimisAju 2009 esimene finalist on Elisa

JuhtimisAju telemängu Väo Elektrijaamas võitis Elisa tiim koosseisus Martin Bahovski, Jaanus Treilmann ja Andrus Kaarelson. Teiseks jäänud MicroLink soovitas Võsa Peetri juhtimisel korraldada järgmise üle-eestilise võsapuhastusaktsiooni. Seega pääses esimese tiimina JuhtimisAju 2009. hooaja finaali Elisa, et võistelda seal Singapuri-reisi pärast järgmise nädala saate võitjameeskonnaga.

Poolfinaalis kohtusid kolmandasse ringi jõudnud Elisa ja MicroLinki võistkonnad. Tehnoloogiaeksperdid lahendasid ülesannet energeetikafirmas - Väo Koostootmisjaamas. See on Eesti kõige uuem elektrijaam, mis kasutab sooja ja elektri tootmiseks peamiselt puitu ning turvast.

Elektrijaama juhatuse esimees Andres Taukar laskis mõelda, et kuidas olulise ostjana kujundada biokütuste turul hindu selliselt, et tarnekindlus ei satuks ohtu.

Teema sissejuhatuseks andis ta ka täieliku ülevaate sooja ja elektrienergia tootmise protsessist. Puidu põletamise abil luuakse soojusenergiat, mis kuumutab veeauru 535 kraadini. Surve all veeaur ajab ringi elektriturbiini. Lisaks selgitas ta kuidas on võimalik suitsugaaside kondensaatori ehk skraberi abiga toota veel teistkordselt lisaenergiat. Seeläbi on koostootmisjaama arvestuslik kasutegur isegi suurem kui 100 protsenti. Keskkonnasõbralikus jaamas suudetakse isegi puiduhakke niiskus kinni püüda ja kasutusse võtta.

Elisa tiim alustas arupidamisi Väo Elektrijaama hankeprotsesside eest vastutava Väo Hake OÜ juhatajast Andrus Tammest. Nad uurisid, et missuguste tingimustega on sõlmitud tänased lepingud tarnijatega. Selgus, et kuna valdav osa sõlmiti aasta tagasi, mil nafta hind oli kõrge, siis oli võimalik ka puidu ja turba eest kõrgemat hinda maksta. Täna on muutunud aga Väo Elektrijaama jaoks biokütuste hind liialt kõrgeks. Järgmiseks uurisid nad Andres Taukarilt, et miks ei võiks elektrijaam ise võsa kasvatada. Ta selgitas, et nad on eelistanud omaenda liistude jääda ja pigem luua pikaajalised koostöösuhted metsakasvatajatega. Nad küsisid, et miks ei võiks põletada põhku, sõnnikut või prügi. Selgus, et põhk, hein ja isegi kuuseokkad sisaldavad klooriühendeid, mis tekitavad katlas korrosiooni. Seetõttu võib neid kasutada maksimaalselt kuni 5 protsenti. Sorteeritud prügi põletamiseks on küll tehnoloogiline valmidus olemas, kuid keskkonnatingimused seavad oma piirangud.

MicroLinki tiim koosseisus Reet Neemoja, Andres Roosma ja Toomas Mölder alustasid vestlusi Andres Taukarist. Ta selgitas, et majanduslikult on otstarbekam kasutada kütuseks 100-protsendiliselt puitu, kuid katla korrosiooni vältimiseks on hea lisada kuni 10 protsenti teisi kütuseid - sh turvast. Selgus, et olmejäätmeid pole võimalik erinevalt teistest jaamadest Väos võimalik põletada, sest katla elueale mõjuks see halvasti. Seejärel uurisid nad tegevjuht Toomas Kooviti käest hinnadünaamika kohta. Lõpuks selgitas Andrus Tamm, et nad ostavad tänasel hetkel kuni 3 kuu tarnevarud endale valmis. Ta lisas, et kuna energeetikaäri on pikaajaline, siis on usalduse säilitamine ja lepingutest kinni hoidmine oluline.

Elisa võistkond: Jaanus Treilmann, Andrus Kaarelson ja Martin Bahovski

MicroLinki võistkond: Andres Roosma, Reet Neemoja ja Toomas Mölder

Elisa lahendus soovitas lühiajaliselt siduda lepingud otseselt maailmaturul nafta- ja gaasikütuste hindadega. Pikas perspektiivis soovitasid nad tekitada Eesti erinevatesse punktidesse puiduhakke kogumispunktid, mis aitaks logistiliselt paremini hakkepuidu ladustamise ja transpordi küsimusi lahendada.

MicroLinki lahenduses soovitati suurendada laovarusid 4-6 kuuni ja siduda hankelepingud samuti naftahindadega. Lisaks pakkusid nad naljaviluks välja, et sini- ja valgekraed tuleks saata Võsa Peetri juhtimisel analoogselt varasema prügikoristusaktsiooniga kodumaiseid metsi võsast puhastama.

ˇürii koosseisus Andrus Tamm, Peeter Võrk ja Egert Valmra esitas täpsustavaid küsimusi ja leidis lõpuks - kuigi MicroLinki mängulised lahendused olid väga toredad, pakkus sobivama lahenduse välja Elisa tiim.

Kõik kes soovivad ülesandele kaasa mõtiskleda võivad vaadata saadet internetist selle lingi alt: http://www.juhtimisaju.ee/Link-13.html
ja tõmmata alla mõlema võistkonna esitlused siit:
- Elisa esitlus (ppt)
- MicroLinki esitlus (ppt)

Järgmine JuhtimisAju toimub nädala pärast, mil lahendatakse poolfinaalis Rahvusraamatukogu ülesannet. Võistlustules on Nõo Lihatööstus ja If Eesti Kindlustus, kes aitavad mõelda, kuidas Rahvusraamatukogu võiks paremini erasektoriga koostööd teha.

Vaata JuhtimisAju ETV-s reedeti kell 19.30, kordusega esmaspäeval kell 13.30 ja ETV2-s kell 17.00.