Kontaktid: +3725040260, produtsent(at)juhtimisaju.ee
Vaata Regio saadet
JuhtimisAju telemangu rahastab Ettevotluse Arendamise Sihtasutus
JuhtimisAju telemangu rahastatakse EL toukefondidest
Mis saates juhtus

Mis saates juhtus: Eesti Raudtee saate kokkuvõte

JuhtimisAju telemängu Eesti Raudtees võitis Elisa tiim koosseisus Martin Bahovski, Jaanus Treilmann ja Andrus Kaarelson.

Eesti Raudtee avalike suhete juht Urmas Glase laskis võistkondadel mõelda, et kust ja kuidas on Eesti Raudteel võimalik ida-lääne suunalise kütusetranspordi märgataval vähenemisel leida uusi võimalusi tulude teenimiseks. Ta lisas, et eelmisel aastal oli ainukesena tugevas positsioonis konteinerkaupade vedu, kuid valdavalt on tulud pidevalt vähenenud.

Elisa tiim arutas omavahel, et Eesti Raudtee tegevust mõjutavad kõige rohkem maailma majandus ja poliitika. Kummagi suhtes pole Raudteel endal suurt midagi ette võtta. Seejärel vestlesid nad EVR Cargo müügi- ja turundusdirektori Toomas Uiboupiniga, et selgitada kõige perspektiivikamaid kaubaliike. Ühest küljest on küll konteinerite turg kasvav, kuid maht on veel endiselt marginaalne. EVR Cargo klienditeeninduskeskuse juhi Ülo Hundiga vestluses selgus, et potentsiaali on koostööl Kasahstani nafta- ja teraviljamüüjatega ning Usbekistani puuviljamüüjatega. Lisaks toimub Muuga sadama kaudu üks suurimatest Tadžiki alumiiniumi eksporditeid - üle kolmandiku sealsest alumiiniumist liigub Eesti kaudu. Kui Elisa küsis, et mis on Eesti Raudtee konkurentsieelis, siis ta selgitas, et lisaks avatud ja professionaalsele suhtlemisele pakuvad nad erandlikult väga head infosüsteemi, mille abil on klientidel võimalik jälgida enda kauba kulgemist interneti kaudu. Ühtlasi rääkis ta, et 2009. aasta prioriteetideks on kulude kokkuhoid, töö ratsionaliseerimine ja olemasolevate kaubamahtude säilitamine. Lõpuks kommenteeris ta, et kui täna liigub ainult üks konteinerrong nädalas Moskva suunas, siis potentsiaali kasvuks tublisti on.

Resta tiim koosseisus Baldur Kubo, Leila Lahtvee ja Riin Tillmann alustas vestlusi EVR Cargo klienditeeninduskeskuse juhist Ülo Hundist. Selgus, et 20 suuremat klienti annab 85 protsenti mahust ja üleüldse on neil aktiivselt kuni 650 klienti, kes aastas vähemalt ühe vagunitäie kaupa saadavad. Uurides Eesti Raudtee tänaste tugevuste kohta selgus, et kliendid on seni eelistanud siinset head ärikultuuri. Kui Baldur Kubo täpsustas, et kas poliitikuid on võimalik kuidagi suunata ärikultuuri parandama, siis tuli vastus, et realistlikult on seda täna raske teha. Kui Venemaa suunal on raskusi, siis ka põhjamaade transpordiministritega võiks siiski koostööd arutada. Ühtlasi avas ta kaarte, et üks suurematest plaanidest oleks välja ehitada raudteeühendus Varssavist Tallinnani. Resta uuris ka Toomas Uiboupinilt kohalike klientide vajaduste kohta. Selgus, et suurim potentsiaal on põlevkivi transpordil. Oma põhilistest konkurentidest rääkides viitas ta, et kohalikul tasandil on selleks põhiliselt autotransport ja transiidis võisteldakse teiste sadamate ning raudtee operaatoritega. Samuti on karm konkurents teiste Balti riikide ja Soome raudteefirmadega, mis kõik jahivad samal suunal liikuvat kaupa.

Oma lahenduses keskendus Elisa innovaatilisuse tähtsustamisele. Raudtee peaks nende meelest ennast klientide jaoks veelgi atraktiivsemaks muutma just innovaatiliste lahenduste abil, millega võib konkurentidest eristuda. Lisaks leidsid nad, et vedelkütuste asemel tuleks teha teadlikku tööd kaubagruppide laiendamiseks. Ühtlasi pakkusid nad välja Moskva lastekodulastele ekskursioone Tallinnasse, et ka suhteid Venemaaga parandada.

Resta lahendus soovitas Eesti Raudteel teha teadlikku tööd, et keskenduda Eesti ja Hiina vahelisele kaubavahetusele ning lisada sinna sihtkohana veel kolmas kolmnurga tipp, nn. X-punkt, mis aitaks kulusid säästa, et konteinerid ei peaks sõitma pikalt tühjalt.

Žürii koosseisus Urmas Glase, Peeter Võrk ja Veiko-Peeter Kargu esitas täpsustavaid küsimusi ja leidis lõpuks, et kuigi ülesanne oli keeruline, pakkus selles sobivama lahenduse välja Elisa tiim. Elisal oli lahendus rakenduslikum ja kompaktsem.

Kõik kes soovivad ülesandele kaasa mõtiskleda võivad vaadata saadet internetist selle lingi alt: http://www.juhtimisaju.ee/Link-12.html (saadaval peale 04.05 kordussaate toimumist)
ja tõmmata alla mõlema võistkonna esitlused siit:
- Elisa esitlus (ppt)
- Resta esitlus (ppt)

Järgmine JuhtimisAju toimub nädala pärast, mil lahendatakse poolfinaalis Väo Elektrijaama ülesannet. Võistlustules on Elisa ja MicroLink, kes aitavad mõelda, kuidas ehitada paremini üles elektrijaama toorme hankeprotsessid. Vaata JuhtimisAju ETV-s reedeti kell 19.30, kordusega esmaspäeval kell 13.25 ja ETV2-s kell 17.00.